•  

  واحد خدمات مشاوره ای کنسولی متقاضیان سفر به آمریکا و کانادا

  مجری: موسسه حقوقی بین المللی عدالت پویان مهاجر

  "احترام بر ملت ها همواره تاکید دولت ها می باشد"

  اولين مركز رسمي و معتبر با مجوز از دستگاه هاي متولي براي ارائه خدمات مشاوره كنسولي جهت تسهيل اخذ ويزاي كانادا ،آمريكا و اروپا

  آيا مي دانيد بخشنامه محدوديت ويزاي آمريكا شامل حال شما نمي باشد؟

  تا كنون چند دادگاه ناحيه اي اين حكم را غير قانوني دانستند و دعواي حقوقي به دادگاه استيناف رسيده بود كه انجا هم حكم ترامپ غير قانوني خوانده شد.

  Consular Advisory Services Center for Iranian Travelers to Canada & The United States

  Moderator:E.P.M International legal institute

  "Respecting to all nations is always the focus of Goverments "